Cyber Security Congres 2016

9:30 - 10:00 | Ontvangst

9:30 - 10:00

 

10:00 - 10:05 | Opening

10:00 - 10:05

Sprekers Marjolein Jansen - (Vice voorzitter College van Bestuur) Vrije Universiteit Amsterdam

Locatie Auditorium (plenaire zaal)

10:05 - 10:40 | De toekomst van cybersecurity

10:05 - 10:40

Sprekers Herbert Bos (Hoogleraar systeem- en netwerkbeveiliging) Vrije Universiteit Amsterdam

Locatie Auditorium (plenaire zaal)

Herbert Bos geeft een keynote over nieuwe aanvallen en hoe grote organisaties daarmee omgaan.

10:40 - 11:00 | Pauze

11.00 - 12.00 | Parallelsessie Benchmarking

11.00 - 12.00

Locatie Forum 2

In deze sessie wordt ingegaan op het SURFaudit framework: het ontwikkelde normenkader, de tooling voor self-assessment en benchmarking en het Peer-Review programma waarbinnen de instellingen elkaar “collegiaal” toetsen.

Informatiebeveiliging, kennisveiligheid en privacy zijn belangrijke aandachtsgebieden binnen het (hoger) onderwijs en onderzoek. Maar hoe weet je als instelling of je hier ook echt voldoende aandacht aan schenkt? Heeft uw instelling voldoende maatregelen genomen om de risico’s laag te houden en om te voldoen aan de wettelijke kaders?

11:00 - 12:00 | Parallelsessie Crisismanagement

11:00 - 12:00

Locatie Auditorium

SURF heeft dit jaar met 26 instellingen een grote crisisoefening georganiseerd, om te onderzoeken in hoeverre het hoger onderwijs weerbaar is tegen cybercrises. De uitkomsten en lessen van deze oefening worden tijdens deze sessie gedeeld. Hoe zou uw instelling het doen in een crisissituatie?  Waar zou uw instelling van kunnen leren? En welke valkuilen kunt u bij uw instelling toetsen? Kom naar deze sessie om meer te weten te komen!


11.00 - 12.00 | Parallelsessie Samenwerken

11.00 - 12.00

Locatie Forum 3

Wat is de meerwaarde van het samenwerken in communities op het gebied van cybersecurity.? De voorzitters van de communities SCIPR en SCIRT vertellen in deze sessie over het functioneren van deze communities en de resultaten die tot op heden geboekt zijn.

11.00 - 12.00 | Parallelsessie Awareness

11.00 - 12.00

Locatie Aurora

Als er een onderwerp continu aandacht nodig heeft, dan is het wel cybersecuritybewustzijn bij gebruikers. Wachtwoorden op post-its zijn misschien verleden tijd, maar meekijkers op openbare wifi-netwerken zeker niet. Met Cybersave Yourself (CSY) kunnen onderwijs- en onderzoeksinstellingen zelf awareness-campagnes opzetten. Diverse onderwerpen op het gebied van cybersecurity en privacy zijn beschikbaar en kunnen ingezet worden. Kom naar onze sessie en we helpen u graag op weg om met CSY aan de slag te gaan!

12.:00 - 12.45 | lunch

12.45 - 13:30 | Crisisscenario panel

12.45 - 13:30

Locatie Auditorium (plenaire zaal)

Chris van 't Hof bespreekt twee crisisscenario's met de aanwezigen in de zaal

13.30 - 14.00 | Lightning talks

13.30 - 14.00

Locatie Auditorium (plenaire zaal)

Vijf presentaties krijgen ieder vijf minuten de tijd om u te inspireren en te verrassen over informatiebeveiliging en privacy. Dit kan zijn in de vorm van een pitch met een goed idee, een inspirerend betoog, een nieuwe technologie of een best practice.

14.00 - 14.30 | Pauze

14.30 - 15:00 | De economische en maatschappelijke noodzaak van cybersecurity

14.30 - 15:00

Sprekers Rob de Wijk (oprichter en directeur van HCSS prof. international relations (LU) en voorzitter Denktank Nationale Veiligheid)

Locatie Auditorium (plenaire zaal)

15.00 - 15.30 | Cybersecurity op de bestuurstafel

15.00 - 15.30

Sprekers John Hermans (partner KPMG IT Advisory and member of KPMG’s Global Leadership Cyber Security)

Locatie Auditorium (plenaire zaal)

15.30 - 16.30 | Debat: ‘De Cyberwereld Draait Door – Hoger Onderwijs Special’

15.30 - 16.30

Locatie Auditorium (plenaire zaal)

In dit debat bespreken tafelheer John Hermans en dagvoorzitter Chris van ’t Hof met collega-bestuurders een aantal belangrijke leermomenten uit de geschiedenis:

  • Bert Voorbraak, CIO/Directeur ICT Services UvA/HvA
  • Liz Chermin, CvB-lid HAS Hogeschool
  • Marjolein Jansen, CvB-lid VU Amsterdam
  • Anka Mulder, CvB-lid TU Delft
  • Hans de Vries, NCTV

16.30 - 17.00 | Netwerkborrel

Laatste wijziging op 24 nov 2016