Over het thema

Waar zit bij uw instelling de zwakste schakel? Hoe zit het met het risicobewustzijn bij managers en bestuurders? Is op strategisch niveau duidelijk wat de risico's zijn voor de organisatie en welke maatregelen genomen dienen te worden?

Wie is de zwakste schakel?

Binnen uw instelling heeft iedereen te maken met cybersecurity. Niet iedereen weet echter wat de rolverdeling is en wie waarvoor precies verantwoordelijk is. Iedere ICT-gebruiker is wel geconfronteerd met phishing, virussen of misschien wel hacking. Maar daar is nog niet alles mee gezegd: net zoals dat cyberaanvallen steeds vaker voorkomen en zich verder ontwikkelen, zullen de beschermingsmaatregelen zich ook steeds verder uitbreiden. Een goed bewustzijn bij de gebruiker is essentieel, maar is slechts één kant van het verhaal. Hoe zit het bijvoorbeeld met het risicobewustzijn bij managers en bestuurders? Is op strategisch niveau duidelijk wat de risico's zijn voor de organisatie en welke maatregelen genomen dienen te worden? Zowel top-down als bottom-up dient uw instelling het goed voor elkaar te hebben. Waar zit bij uw instelling de zwakste schakel? En wat kan uw rol zijn om deze te versterken?

Laatste wijziging op 13 jun 2016